أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Selasa, 13 November 2012

Hijrah

        Hijrah menurut etimologi pindah/berpindah.Menurut istilah berpindahnya dari tempat yang satu ketempat yang lain untuk tujuan yang lebih baik.
            Beberapa alasan Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah antara lain : (1) Penentangan kafir Quraisyi Mekkah semakin tidak manusiawi setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat  oleh kedua pelindungnya yaitu Siti Khadijah ( istrinya ) dan Abu Thalib ( Pamannya ) yang dikenal dengan "amul hazn". Kafir Quraisyi semakin berani untuk menyakiti secara Fisik kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin terlebih-lebih kepada kaum muslimin dari golongan budak/hamba sahaya.(2) Situasi dan kondisi Mekkah sudah tidak kondusip untuk da'wah Islam. (3) Penduduk Madinah sudah banyak yang masuk Islam pada peristiwa baiatul Aqobah pertama dan kedua, sehingga Nabi Muhammad SAW mudah diterima oleh penduduk Madinah. (4) Kota Madinah merupakan kota yang subur dan strategis untuk melakukan da'wah. Sehingga dari sinilah (kota Madinah ) Nabi Muhammad SAW mendirikan pertama kali Negara Islam dan dari kota inilah Islam Mulai berjaya. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khotob ditetapkanlah tahun baru Hijriah yang berdasarkan kepada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

          Kepada ihwan dan akhwat mari kita berhijrah, kalu anda seorang pelajar mari berhijrah dari yang tadinya malas belajar menjadi lebih giat lagi. Kalau anda sorang pegawai jika selama ini telat, tidak disiplin mari jauhkan sifat semua itu.Kalau anda seorang pejabat, yang selama ini  suka menghianati rakyat, ingat bahwa jabatan adalah amanat dan segeralah bertobat. Semoga Allah selalu memberi taufiq dan hidayahnya kepada kita, aamin.