أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Minggu, 23 Desember 2012

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT


Yaa....   Allah.............

Kau  ciptakan  langit  tanpa tiang
Kau  hamparkan  bumi  yang membentang
Kau tancabkan gunung-gunung yang menjulang
Kau tertibkan malam dan siang
Kau sinari   bumi dengan  matahri  yang terang

Yaa...  Ilahi.........

Kau turunkan  hujan  dari  langit yang tinggi
Kau hembuskan angin untuk semua  makhluq dibumi
Kau jadikan tumbuhan mampu membuat makanan sendiri
dari padanya  semua  makhluq  mampu mandiri

Yaa.... Allah  yang maha gofur.............

Berikanlah kami ilham untuk bertafakur
Jadikanlah  kami hamba yang bersyukur
Jauhkanlah  kami dari sifat  kufur
Masukanlah  kami dalam surgaMU yang termashur............  

Rabu, 12 Desember 2012

Terjemahan Surah Al- Fatihah


AL FAATIHAH (PEMBUKAAN)

SURAT KE 1 : 7 ayat

JUZ 1


1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].

[1] Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.


2. Segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam[3].
[2] Alhamdu (segala puji). Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarati: menyanjung-Nya karena perbuatanNya yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji.

[3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati Yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara. Lafal rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya, seperti rabbul bait (tuan rumah).
'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. ALlah pencipta semua alam-alam itu.

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.


4. Yang menguasai[4] di Hari Pembalasan[5].
[4] Maalik (Yang Menguasai) dengan memanjangkan mim,ia berarti: pemilik. Dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim), artinya: Raja.

[5] Yaumiddin (Hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah, yaumulhisaab, yaumuljazaa' dan sebagainya.5. Hanya Engkaulah yang kami sembah[6], dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan[7].
[6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.

[7] Nasta'iin (minta pertolongan), terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.


6. Tunjukilah[8] kami jalan yang lurus,
[8] Ihdina (tunjukilah kami), dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.[9]
[9] Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Sabtu, 08 Desember 2012

3 Akibat jauh dari Ulama

Segala puji bagi Allah SWT  yang telah memberikan karunia begitu besar kepada makhluqNya, Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Rosul pilihan Nabi Muhammad SAW,keluarganya,para sahabatnya, tabiin,tabit tabiin dan kita sebagai umatnya.

Rasulullah SAW bersabda : " Akan ada suatu jaman yang menimpa umatku, dimana umatku jauh (tidak perduli/patuh terhadap fatwa-fatwa ) ulama. Maka Allah SWT akan memberikan tiga kehancuran/musibah. 1) Allah SWT akan menghilangkan keberkahan dari usahanya. 2) Allah akan menjadikan pemimpin/sultan/presiden yang zalim (pembuat kerusakan ). 3) Keluar dari dunia (mati ) tanpa disertai iman.Ulama adalah orang yang mengerti dan mengamalkan ajaran Agama Islam, karena ulama merupakan pewaris para Nabi. Ketika seorang ulama berfatwa/ memberikan nasihat kepada kita seyogyanya kita melakukan perbuatan yang dinasihatkan kepada kita.

Di jaman sekarang memang sulit menemukan ulama kategori " Warosatul Anbiya" karena terkadang ada orang yang pandai berbicara agama tetapi tidak sejalan dengan apa yang diperbuat, ucapanya bukan "daiyan ilaAllah" melainkan hanya untuk kepentingan pribadinya.Tetapi satu hal bagi kita bahwa apabila ada orang berbicara baik, maka ambilah kebaiknnya walaupun kita tahu bahwa pembicaraan orang tersebut tidak sejalan dengan apa yang dia perbuat. Peribahasa mengatakan " kalau yang keluar  dari pantat ayam itu adalah telur maka ambillah,tetapi apabila kotorannya maka buanglah".

Mengapa kita harus mematuhi ulama? jawabanya kita kembali ke hadist diatas, bahwa kalau umat sudah tidak perduli dengan fatwa-fatwa/nasihat-nasihat  ulama, maka Allah SWT akan  menurunkan 3 kehancuran kepada umat itu.
1. Allah SWT akan menghilangkan keberkahan dari usaha yang dilakukan. Dulu ketika masih kecil beras hanya Rp.500,-/kg sekarang Rp.5000-7000 /kg.Gajih besar tetapi dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Allah SWT akan menjadikan pemimpin umat itu zolim.Para pejabat yang seharusnya memegang amanah rakyat, eh malah berhianat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat. Korupsi disemua bidang, pagi menjadi pejabat sorenya berubah jadi bangsat.
3. Keluar dari dunia ( mati ) tanpa iman. Tidak sedikit berita yang kita dengar dan saksikan kematian yang disebabkan karena  maslah dunia bukan karena menegakan agama, tawuran, narkoba, perebutan lahan,perebutan kekuasaan/jabatan dll.

Apakah jaman yang dimaksud Nabi Muhammad SAW sudah terjadi sekarang...?  hanya Allah SWT yang maha tahu. Mari kembali   kepada ulama..........Minggu, 25 November 2012

Jauhilah Sifat Munafiq

Segala puji milik Allah SWT,sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW rasul akhir jaman.

Pada tulisan ini, penulis akan menyampaikan tentang munafiq, tanda-tandanya dan bagaimana kita bersikap dengan orang munafiq

      Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Tanda-tanda orang munafiq ada tiga. Apabila berkata, ia dusta ( bohong ). Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanah(dipercaya), ia khianat." ( H.R Bukhari )

Munafiq ada 2 Macam, yaitu:
1. Munafiq Amali
    Munafiq amali adalah orang yang suka melakukan perbuatan tercela atau merugikan orang lain, tetapi hatinya tidak menunjukan kebencian terhadap ajaran Islam. Perbuatannya rusak tetapi keyakinannya benar. Munafiq macam ini tidak menjerumuskan kedalam kekufuran.Pelakunya disebut fasik.

2. Munafiq Aqidi
    Aqidi berarti keyakinan atau akidah. Munafiq aqidi berarti orang yang menampakan keislaman jika bertemu dengan kaum muslimin, tetapi pada dasarnya benci terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin.Pertama kali yang rusak adalah keyakinannya, kemudian juga berakibat pada perbuatannya.

   
      Munafiq jenis ini lebih barbahaya daripada kafir karena kekufurannya tidak tampak. Mereka diibaratkan musuh dalam selimut, serigala berbulu domba atau bermuka dua. Pada saat berkumpul dengan orang Islam dia mengaku Islam tetapi ketika dia berkumpul dengan orang kafir mereka mengaku kafir.

    Allah SWT melarang orang-orang munfiq untuk dijadikan teman  atau pemimpin. Mereka hanya akan merugikan kaum Muslim, mereka bekerjasama untuk mengahcurkan agama Islam. Mereka mengadu domba diantara kaum Muslimin.Mereka senang jika kaum muslimin saling bertengkar dan bermusuhan.

     Allah SWT berfirman dalam surah attaubah Ayat :67 yang artinya: " Orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah (sama) mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan mencegah (perbuatan) yang me'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir).Mereka telah melupakan Kepada Allah SWT, maka Allah SWT melupakan mereka (pula). sesungguhnya orang-orang munafiq itulah orang-orang yang fasik".

Perbedaan orang Munafik dan orang mu'min
1. Seorang mu'min menawarkan hartanya demi mempertahankan agamanya.Sementara seorang munafiq menawarkan agamanya demi memeprtahankan hartanya.
2. Seorang mu'min menangis karena malu kepada Allah SWT, meskipun dia berbuat kebajikan.Sementara orang munafiq tetap tertawa,meskipun dia berbuat keburukan.
3. Seoarang mu'min senang menyendiri untuk bermunajat kepada Allah SWT. Sementara seorang munafiq senang berkumpul dengan bersuka ria dan bercampur baur dengan khalayak yang tidak ingat kepada Allah SWT.

    Kemunafikan merupakan penyakit yang berbahaya. Kemunafikan diibaratkan debu yang sangat lembut. Terbangnya tidak terlihat. Tiba-tiba ia tampak menebal diatas benda yang dihinggapi. Kemunafikan akan menutupi hati manusia, ia membuat titik-titik noda didalamnya sehingga ruang hati menjadi gelap.Selanjutnya, hati menjadi sarang berbagai penyakit, seperti sifat sombong,ria, ujub,dan dengki.Anugrah Allah SWT menjadi sulit untuk diraih.
   
 

Kamis, 22 November 2012

Kisah Sa'labah

       Pada Zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang hidupnya sangat miskin ( dia hanya punya kain satu untuk shalat, setelah shalat berjamaah selesai, dia langsung pulang karena dirumah istrinya menunggu untuk memakai kain itu untuk shalat juga )tetapi walaupun ia miskin, ia termasuk orang yang rajin beribadah.Ia tidak pernah ketinggalan shalat berjamaah di Masjid. Sahabat itu bernama Sa'labah. Nabi Muhammad SAW pun menyayanginya.
       Suatu hari , Sa'labah menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia berkeluh kesah tentang keadaannya yang serba kekurangan. Sa'labah mohon didoakan oleh Nabi agar Allah SWT memberikan kekayaan yang banyak kepadanya. Nabi Muhammad SAW pun menolaknya. Beliau menasihati Sa'labah agar hidup sederhana. Sa'labah terus mendesak beliau dan berkata, " Ya, Rasulullah, bukankah Allah jika memberikan kekayaan kepadaku, aku dapat memberikan kepada setiap orang haknya?" Akhirnya. Nabi Muhammad SAW mendoakan Sa'labah. Doa' Nabi Muhammad SAW pun dikabulkan Allah SWT. Sa'labah dapat membeli ternak. Ternaknya berkembang biak dengan pesat sehingga ia memerlukan tempat ternak yang lebih besar. Ia membangun tempat ternak agak jauh dari rumahnya.
    Setelah usahanya semakin berkembang, Sa'labah mulai jarang kelihatan shalat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid. Setiap hari dia sibuk mengurus ternaknya.Bahkan, ia tidak menghadiri shalat Jum'at. Nabi Muhammad SAW menugaskan dua orang untuk menarik Zakat dari Sa'labah.Ia menolak utusan tersebut. Ketika utusan beliau melaoprkan keadaan Sa'labah, beliau berkata, " Celakalah Sa'labah!"
     Nabi Muhammad SAW marah kepada Sa'labah. Saat itu turunlah Surah At-Taubah Ayat 75-78 yang artinya "Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah SWT. " Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karuniaNya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh." Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran). Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai waktu mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta. Tidaklah mereka mengetahui  bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? ( Q.S at-Taubah/9:75-78)

     Ketika Sa'labah mendengar ayat tersebut untuk mengecam dirinya, ia mulai ketakutan.Segeralah Sa'labah menemui Nabi Muhammad SAW sambil menyerahkan Zakatnya. Beliau menolak dan berkata,:" Allah melarang aku menerimanya". mendengar perkataan beliau, Sa'labah menangis tersedu-sedu.
     Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Sa'labah menyerahkan Zakatnya kepada Khalifah Abu bakar, Abu bakar menolaknya.Kemudian pada Masa khalifah Umar bin Khatab, sa'labah menyerahkan Zakatnya . Umar bin Khatab juga menolaknya. akhirnya ,Sa'labah meninggal pada masa Khalifah Usman bin Affan.
     hanya Allah SWT yang mengetahui kebenaran. Mudah-mudahan cerita ini membawa dampak positif bagi kita.

Sabtu, 17 November 2012

Fungsi Sedekah

Rasulullah SAW bersabda " Barang siapa bersedekah dengan sebiji kurma maka dihari kiamat dia akan mendapatkan balasan seperti beratnya sebuah gunung".
Ada 7 manfaat sedekah, yaitu :
1. Penolak bala ( musibah ). Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya sedekah itu akan menghindarkan (menolak ) 70 jenis musibah."
2. Sedekah menjadi penyembuh /obat ( dokter ) bagi semua penyekit. Rasulullah SAW bersabda : " Obatilah penyekit kalian dengan bersedekah".
3. Sedekah sebagai penjaga harta. Rasulullah SAW bersabda :" jagalah hartamu dengan bersedekah".
4. Menjauhkan dari kebencian Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya sedekah itu menghindarkan dari murka Allah SW".
5. Menjadikan antar  manusia saling menyayangi. Rasulullah SAW bersabda : "Sedekah itu merupakan hadiah, maka saling memberi hadiahlah akan tercipta rasa saling menyayangi".
6. Hati akan lemah lembut ( tidak keras ) mudah menerima hidayah. Rasulullah SAW bersabda :" Barang siapa yang hatinya keras ( susah menerima hidayah)/sombong, maka lakukanlah sedekah".
7. Sedekah akan menambah/ memanjangkan umur. Rasulullah SAW bersabda : "Sedekah itu menolak musibah dan menambah panjang umur".  hanya Allah SWT yang mengetahui kebenaran.

Selasa, 13 November 2012

Hijrah

        Hijrah menurut etimologi pindah/berpindah.Menurut istilah berpindahnya dari tempat yang satu ketempat yang lain untuk tujuan yang lebih baik.
            Beberapa alasan Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah antara lain : (1) Penentangan kafir Quraisyi Mekkah semakin tidak manusiawi setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat  oleh kedua pelindungnya yaitu Siti Khadijah ( istrinya ) dan Abu Thalib ( Pamannya ) yang dikenal dengan "amul hazn". Kafir Quraisyi semakin berani untuk menyakiti secara Fisik kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin terlebih-lebih kepada kaum muslimin dari golongan budak/hamba sahaya.(2) Situasi dan kondisi Mekkah sudah tidak kondusip untuk da'wah Islam. (3) Penduduk Madinah sudah banyak yang masuk Islam pada peristiwa baiatul Aqobah pertama dan kedua, sehingga Nabi Muhammad SAW mudah diterima oleh penduduk Madinah. (4) Kota Madinah merupakan kota yang subur dan strategis untuk melakukan da'wah. Sehingga dari sinilah (kota Madinah ) Nabi Muhammad SAW mendirikan pertama kali Negara Islam dan dari kota inilah Islam Mulai berjaya. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khotob ditetapkanlah tahun baru Hijriah yang berdasarkan kepada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

          Kepada ihwan dan akhwat mari kita berhijrah, kalu anda seorang pelajar mari berhijrah dari yang tadinya malas belajar menjadi lebih giat lagi. Kalau anda sorang pegawai jika selama ini telat, tidak disiplin mari jauhkan sifat semua itu.Kalau anda seorang pejabat, yang selama ini  suka menghianati rakyat, ingat bahwa jabatan adalah amanat dan segeralah bertobat. Semoga Allah selalu memberi taufiq dan hidayahnya kepada kita, aamin.

Senin, 12 November 2012

Memupuk Keimanan

" Iman itu bertambah dan berkurang".  lalu bagaimana agar iman selalu bertambah? 4 perbuatan yang dapat memupuk iman seseorang agar terus bertambah. (1). Majalisusolihiin " berkumpul/duduk dengan orang-orang yang solih" duduk dengan orang-orang solih pada waktu pengajian(ta'lim), mendengarkan nsihat,membaca buku yang dikarang ulama atau cendikiawan maka akan bertambahlah iman. (2). Tadabbarul Qur'an" memperdalam Al-Qur'an", mengenal hurufnya,membaguskan bacaannya, mengartikan ayat yang dibaca, menafsirkan ayat-ayat dan yang paling penting mengamalkan dari isi Al-Qur'an.( 3) Halwul Batni " mengosongkan perut" setelah berpuasa bulan Ramadhan, puasa lagi 6 hari di bulan Syawal, pendek kata tidak ada yang terlewat puasa sunatnya.Karena dalam kondisi perut kosong itulah kita dekat dengan Allah SWT. Maka bertambah pula keimanan. (4) Qiyamul lail " Bangun ditengah malam" dalam artian melaksanakan shalat tahajud.Dalam sebuah hadist" Shalatlah kamu disaat orang -orang sedang nyenyak tidur. " hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran.

Sabtu, 10 November 2012

Keutamaan ilmu

Rosulullah SAW bersabda: " saya gudangnya ilmu dan Ali KaromaAllhu wajhah pintunya" seteah mendengar sabda nabi Muhammad SAW kaum khowarij menjadi hasud ( benci ) tidak terima dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ali merupakan pintunya ilmu. Merekapun (bos-bosnya khowarij) berkumpul untuk membuat satu pertanyaan yang sama tetapi menginginkan jawaban yang berbeda.Dikumpulkan 10 orang yang hebat dalam berargumen dan merekapun satu-persatu mendatangi Ali dengan satu pertanyaan.Khowarij : " hai Ali..! mana yang lebih utama ilmu atau harta?" Ali menjawab :"ilmu" alasannya :
      1. Ilmu pewaris para Nabi sedangkan harta pewaris Firaun, Qorun dll
      2. Ilmu dapat menjagamu sedangkan harta kamu yang menjaga
      3. Biasanya orang yang banyak harta banyak musuhnya, orang yang banyak ilmu banyak temannya
      4. Harta kalau dikeluarkan akan berkurang sedangkan ilmu akan bertambah
      5. Orang yang banyak harta dipanggilnya biasanya pelit dan cerita jelek, orang yang punya ilmu  
         dipanggilnya dengan kemulyaan dan keagungan
      6. Harta dijaga karena takut dicuri  sedangkan ilmu tidak
      7. Harta akan dihisab dihari kiamat sedangkan ilmu memberi syafaat dihari kiamat
      8. Harta akan hancur karena lamanya waktu, ilmu tidak akan hancur selamanya
      9. Harta bisanya menyebabkan hati pemiliknya menjadi keras ( sombong ), ilmu memberi penerang 
          pada  hati pemiliknya ( semakin berilmu akan semakin tawadu) 
     10. Orang yang banyak harta tidak jarang mengaku sebagai tuhan,sedangkan ilmu akan memiliki jiwa 
           kehambaan kepada Allah SWT

Setelah mereka mendengar jawaban Ali, mereka menyadari bahwa benar memang Ali adalah pintunya ilmu dan merekapun masuk Agama Islam dengan baik. hanya Allah SWT yang maha mengetahui kebenaran.
 
 

Kamis, 08 November 2012

Keutamaan hari Jum'at

Al- Kisah :
       Pada jaman dahulu ada 2 orang bersaudara yang telah menyembah api selama puluhan tahun. kakaknya 73 Tahun menyembah api sedangkan adiknya 35 tahun. Pada suatu hari adiknya berkata : " kak, kita telah puluhan tahun menyembah api ini, mari kita coba, apakah api ini akan membakar kita atau tidak? kakanya menjawab : ok, mari kita test, lalu tangan merekapun dimasukan kedalam api dan merekapun bersama-sama menjerit karena tangannya terbakar,"aduh". Adiknya berbicara : "kita telah puluhan tahun menyembah api, kok apinya masih menyakiti kita, mari kita cari tuhan yang tidak akan menyakiti kita?".
      Singkat cerita mereka dan keluarganya  sampailah dikediaman ulama besar Islam " Malik bin Dinar" karena banyak orang, mereka pun menunggu Malik bin Dinar selesai memberikan tausiah. Keraguan muncul pada kakaknya dan kakaknya berbicara: kita sudah bertahun-tahun menyembah api, kalau kita masuk Islam kita akan malu kepada pengikut dan tetangga kita, setelah itu kakaknya pulang lagi ke kampung halamannya dan kembali menyembah api.
       Akhirnya adiknya dan keluarganya saja yang sabar menunggu Malik bin Dinar kemudian mereka menghampiri Malik bin Dinar dan mereka menceritakan maksud dan tujuan mereka datang ke tempat Malik bin dinar dalam rangka ingin belajar Islam.Para jama'ah pun nangis terharu mendengar cerita mereka. Para jama'ah pun sepakat untuk memberikan sumbangan kepada mereka namun mereka menjawab: " Kami tidak akan menjual agama ( Islam ) kami yang baru dengan dunia".
        Setelah itu merekapun menetap disebuah kampung, suatu hari istrinya berkata :"mas pergi kepasar dong cari kerjaan dan hasilnya tolong beli sesuatu untuk dimakan ? lakinya pun pergi ke pasar namun hari itu tidak mendapatkan pekerjaan,kemudian dia shalat di Masjid yang sudah tidak digunakan, setelah itu dia  pulang dengan tangan kosong, merekapun tertidur dalam keadaan lapar.Hari berikutnya si laki-laki tadi pergi ke pasar lagi untuk mencari pekerjaan, namun seperti hari kemaren, dia pulang dengan tangan kosong sehingga mereka tertidur dalam keadaan lapar lagi.
          Di hari ketiga yang kebetulan hari itu hari jum'at laki-laki tadi seperti biasa dengan semangatnya pergi ke pasar dalam rangka mencari pekerjaan, namun seperti hari-hari sebelumnya pencariannya nihil, sebelum pulang kerumah dia shalat 2 rakaat di Mesjid kemudian berdo'a " Demi kemulyaan agamaMu dan petunjukMu dan  demi kemulyaan dan keberkahan hari jum'at aku memohon kepadaMu  hilangkan kesulitan kehidupan keluargaku dan berilah aku rezeki dari arah yang tidak terduga demi Allah aku malu kepada keluargaku dan takut keluargaku berubah pikiran karena mereka baru masuk agamaMu". di rumah, istrinya kedatangan tamu anak muda yang ganteng sambil membawa bingkisan, kemudian anak muda itu bilang ini hasil jerih payah suamimu.Ketika istrinya membuka bingkisan itu kaget dan terkejut karena diadalamnya ada bongkahan emas. Kemudian istrinya membawa ke pasar  dan menjualnya, Ketika pembeli emas itu melihat dan memeriksa, pedagang emas itu terkejut karena tanda dari emas itu tanda hadiah dari akhirat, maka pembeli emas yang tadinya Nasrani masuk Islam. 
        Di tempat lain, suaminya mengumpulkan kerikil yang dimasukan ke dalam bingkisan untuk dibawa pulang agar istri dan anaknya merasa senang melihat dia membawa bingkisan, namun beberapa meter dari rumah si suami tadi mencium aroma masakan yang sangat lezat, kemudian sebelum masuk rumah dia meletakan bingkisan tadi diluar rumah agar tidak diketahui keluarganya.Setelah masuk suaminya merasa heran karena hidangan telah tersedia dengan begitu lengkap. Setelah makan bersama si suami keluar mengambil bingkisan yang berisi kerikil, namun alangkah terkejutnya ketika bingkisan itu dibuka isinya adalah roti yang sangat banyak dan enak.

Hikmah : Hari jum'at hari di ijabahnya semua do'a dan merupakan sayyidul ayam.WaAllahu a'lam bissowab.

Senin, 05 November 2012

لا إله إلا الله

Dari Abi Dzar Al-Gifari ra, sesungguhnya dia telah berkata kepada Rasulullah SAW. Abi Dzar : ya Rasulullah SAW ajari aku amalan ( perbuatan ) yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka? Rasulullah SAW bersabda: Jika engkau berbuat kejelekan maka ikutilah dengan perbuatan baik. Abi Dzar berkata : apakah dari sebagian kebaikan adalah ucapan    لا إله إلا الله
? Rasulullah SAW menjawab :  benar, dan itu sebaik-baiknya ucapan.

Al- Kisah :
 Ada seorang laki-laki yang sering berbuat keburukan ( fasik), pada suatu waktu dia memegang 7 batu dan berucap wahai batu saksikanlah aku " Aku bersaksi tiada tuhan selain ALLAH dan Aku bersaksi Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Setelah itu dia tertidur, dalam tidurnya dia bermimpi bahwa kiamat telah terjadi, setelah dia dihisab ( hitung amal perbuatan ) dia mendapatkan neraka. Ketika para Malaikat membawanya untuk dimasukan kedalam neraka, tiba-tiba ada sebuah batu yang menghalangi pintu neraka, sehingga pintu nrekapun tertutup oleh batu itu, akhirnya Malaikat mencari pintu neraka yang lain sampai 7 pintu namun semuanya terhalang oleh batu-batu itu. Malaikatpun merdo'a pada Allah, Ya Allah engkau yang maha tahu perbuatan hambamu ini, namun kami tidak ada jalan untuk memasukannya ke dalam neraka. maka Allah SWT pun bersabda pada Malaikat : Hambaku ini bersaksi yang disaksikan oleh ke 7 batu ini, bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah, dan aku tidak akan menyia-nyiakan hak hambaku ini, oleh karena itu, masukanlah kedalam surga hambaku ini. Ketika dibawa ke surga, pintunya masih tertutup dan datanglah kalimah   لا إله إلا الله sebagi kuncinya dan akhirnya laki-laki yang fasik  itu masuk surga. Wa Allahu a'lam bissowab.

Minggu, 04 November 2012

Ta'lim / tolabul ilmi

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang pergi untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalan menuju surga"


Kami mengajak kepada seluruh ikhwan dan akhwat khususnya di wilayah kec. Koja, Jakarta Utara  untuk menghadiri ta'lim rutin
Waktu    : Setiap hari Minggu sore, ba'da asar s.d selesai
Kajian    : Tafsir  Munir dan Kitab Tasawuf
Pengajar : KH. Zulfa Mustofa ( Ketua MUI  Kota Adm. Jakarta Utara )
Tempat   : Masjid Al- Mukaromah
               Jl. Mangga No 1, Lagoa, Koja, Jakarta Utara

Bagi yang mau ikut bergabung datang saja tidak dibebankan apapun. Terima kasih, semoga surga merindukan kita semua, aamin. Wa Allahu a'lam bisowab

Sabtu, 03 November 2012

Hormat kepada orang yang lebih tua

Dari Annas bin Malik ra.Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah SWT diwaktu pagi dan sore hari melihat wajah orang yang sudah tua dan Allah SWT berkata : hai hambaku telah tua umurmu, keriput kulitmu, lemah tulangmu, dan telah dekat ajalmu maka malulah kepadaku karena aku juga malu untuk memberi siksa padamu".Al- Kisah:
Suatu hari Ali ra pergi ke mesjid dengan tergesa-gesa untuk melakukan shalat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, ditengah perjalanan Ali ra bertemu dengan orang yang sudah tua renta sedang berjalan santai dan gontai,maka Ali ra pun tidak berani mendahuluinya, setelah orang tua itu sampai di pintu Masjid, orang tua itu tidak masuk mesjid, Ali ra baru tahu bahwa ternyata orang tua itu adalah Nasrani. Ali ra pun langsung masuk Masjid dan Rasulullah  dalam keadaan ruku yang sangat lama sehingga Ali ra pun masih sempat melakukan berjama'ah. Setelah selesai shalat para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Wahai rasulullah SAW tidak biasanya engkau melakukan ruku selama itu? kata sahabat. Rasulpun menjawab : pada saat aku akan bangun dari ruku kedua tadi, datanglah Malaikat jibril dan langsung melatakan sayapnya diatas pundaku sehingga aku sulit bangun dari ruku, setelah Ali ra datang dan ikut berjama'ah maka Malaikat jibrilpun pergi dan aku dapat bangun dari ruku.

Hikmah kisah ini
1. Allah selalu melihat dan mengingatkan hamba-hambanya agar bersiap-siap dalam menghadapi kehidupan yang kekal (akhirat ) terutama bagi yang telah lanjut usia
2. Hendaknya kita menghormati yang lebih tua, seperti Ali ra yang menghormati orang tua walaupun orang tersebut Nasrani, sehingga Ali ra pun diberi penghormatan dengan diberi kesempatan untuk shalat berjama'ah bersama Nabi Muhammad SAW. 
Wa Allahu a'lam bissowab

Jumat, 02 November 2012

Kasih Sayang

" Dari Abdullah bin Umar ra. berkata. Rasulullah SAW bersabda :" Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang maka Allah SWT akan menyayangi.Sayangilah apa yang ada dibumi maka apa yang ada dilangit akan menyayangimu".
Al-Kisah:
        Suatu hari, ketika Umar ra sedang berjalan beliau melihat anak kecil sedang mempermainkan seekor burung pipit, burung itu diikat kakinya lalu diterbangkan keatas kemudian burung itu ditarik lagi dengan tali yang diikat tadi. Karena kasihan melihat burung yang dipermainkan, Umar ra pun membeli dan melepaskan burung itu sehingga burung itu bebas.
          Setelah kematian Umar ra, para ulama pun bermimpi bertemu dengan Umar ra,kemudian para ulama pun bertanya kepada Umar tentang apa yang terjadi dengannya. Ulama : "Apa yang Allah SWT Lakukan terhadapmu?" Umar ra: "Allah SWT mengampuniku". Ulama : " Apa yang menyebabkan kau diampuni, dengan kedermawananmu / dengan keadilanmu / sebab kesungguh-sungguhan/ kehati-hatian mu dalam beribadah?". Umar ra. : " Ketika kalian memasukanku dalam Qubur, menutupiku dengan tanah dan meninggalkanku seorang diri, datanglah dua malaikat menghampiriku, aku sangat ketakutan dan bergetar seluruh tubuhku, mereka berdua mendudukanku tetapi ketika mereka berdua (malaikat ) mau bertanya kepadaku seluruh perbuatan yang aku lakukan selama hidup, tiba-tiba ada suara yang memerintahkan kedua malaikat itu untuk meninggalkanku dan jangan membuat takut aku dan suara itu berkata " aku telah mengampuninya karena dia sewaktu didunia menyayangi seekor burung pipit"  Wa Allahu a'lam.

Kamis, 01 November 2012

Nasihat yang baik

"Berfikir dan merenung sesaat lebih baik dibanding bribadah setahun" 
Imam Ja'far as-Shadiq berkata : Kebaikan - kebaikan mengingat mati dan hari kebangkitan:
1. Menekan berbagai keinginan 
2. Mencabut akar kelalaian dan kelesuan
3. Dapat mengokohkan hati manusia
4. Meleburkan jiwa yang membatu
5. Menghapus berbagai keinginan dan menjauhkan pelanggaran
6. Menekan sifat tamak serta menjdikan dunia ini tampak sederhana dalam pandangannya

Selasa, 30 Oktober 2012

Iman paling hebat

Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya. "Siapakah imannya yang paling hebat?". Para sahabatpun menjawab: " Tentu para Malaikat ya Rasulullah." terus Nabi Muhammad SAW pun menjawab: " bukan,Bagaimana para Malaikat tidak beriman sementara mereka berada disisi Allah SWT". Para sahabatpun menjawab:" Para Rasul dan Nabi". Rasulpun menjawab :"bagaimana mereka tidak beriman, sementara mereka diberi wahyu dan mukjizat". Lalu sahabatpun berkata lagi : " Kalau begitu pasti kami" Kata rasul : " bagaimana kalian tidak beriman, sementara kalian menyaksikanku dan melihat mukzijat yang diberikan Allah padaku". Lalu siapa kata para sahabat?. Rasulpun menjawab Iman yang paling hebat adalah imannya orang-orang yang tidak melihat dan menyaksikanku, tidak bersama-sama denganku, tetapi orang tersebut beriman kepada Allah SWT dan aku, juga  mau mengamalkan ajaran (Islam ) secara benar.

Senin, 29 Oktober 2012

Shalat

Shalat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali di hisab, apabila baik shalatnya maka baik pula seluruh perbuatannya dan apabila shalatnya kurang baik,maka kurang baik pula seluruh perbuatannya. Dengan kata lain bahwa shalat menjadi barometer (tolak ukur ) baik atau buruknya perbuatan manusia. WaAllahu a'lam bisowab

Sabtu, 27 Oktober 2012