أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Minggu, 25 November 2012

Jauhilah Sifat Munafiq

Segala puji milik Allah SWT,sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW rasul akhir jaman.

Pada tulisan ini, penulis akan menyampaikan tentang munafiq, tanda-tandanya dan bagaimana kita bersikap dengan orang munafiq

      Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Tanda-tanda orang munafiq ada tiga. Apabila berkata, ia dusta ( bohong ). Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanah(dipercaya), ia khianat." ( H.R Bukhari )

Munafiq ada 2 Macam, yaitu:
1. Munafiq Amali
    Munafiq amali adalah orang yang suka melakukan perbuatan tercela atau merugikan orang lain, tetapi hatinya tidak menunjukan kebencian terhadap ajaran Islam. Perbuatannya rusak tetapi keyakinannya benar. Munafiq macam ini tidak menjerumuskan kedalam kekufuran.Pelakunya disebut fasik.

2. Munafiq Aqidi
    Aqidi berarti keyakinan atau akidah. Munafiq aqidi berarti orang yang menampakan keislaman jika bertemu dengan kaum muslimin, tetapi pada dasarnya benci terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin.Pertama kali yang rusak adalah keyakinannya, kemudian juga berakibat pada perbuatannya.

   
      Munafiq jenis ini lebih barbahaya daripada kafir karena kekufurannya tidak tampak. Mereka diibaratkan musuh dalam selimut, serigala berbulu domba atau bermuka dua. Pada saat berkumpul dengan orang Islam dia mengaku Islam tetapi ketika dia berkumpul dengan orang kafir mereka mengaku kafir.

    Allah SWT melarang orang-orang munfiq untuk dijadikan teman  atau pemimpin. Mereka hanya akan merugikan kaum Muslim, mereka bekerjasama untuk mengahcurkan agama Islam. Mereka mengadu domba diantara kaum Muslimin.Mereka senang jika kaum muslimin saling bertengkar dan bermusuhan.

     Allah SWT berfirman dalam surah attaubah Ayat :67 yang artinya: " Orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah (sama) mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan mencegah (perbuatan) yang me'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir).Mereka telah melupakan Kepada Allah SWT, maka Allah SWT melupakan mereka (pula). sesungguhnya orang-orang munafiq itulah orang-orang yang fasik".

Perbedaan orang Munafik dan orang mu'min
1. Seorang mu'min menawarkan hartanya demi mempertahankan agamanya.Sementara seorang munafiq menawarkan agamanya demi memeprtahankan hartanya.
2. Seorang mu'min menangis karena malu kepada Allah SWT, meskipun dia berbuat kebajikan.Sementara orang munafiq tetap tertawa,meskipun dia berbuat keburukan.
3. Seoarang mu'min senang menyendiri untuk bermunajat kepada Allah SWT. Sementara seorang munafiq senang berkumpul dengan bersuka ria dan bercampur baur dengan khalayak yang tidak ingat kepada Allah SWT.

    Kemunafikan merupakan penyakit yang berbahaya. Kemunafikan diibaratkan debu yang sangat lembut. Terbangnya tidak terlihat. Tiba-tiba ia tampak menebal diatas benda yang dihinggapi. Kemunafikan akan menutupi hati manusia, ia membuat titik-titik noda didalamnya sehingga ruang hati menjadi gelap.Selanjutnya, hati menjadi sarang berbagai penyakit, seperti sifat sombong,ria, ujub,dan dengki.Anugrah Allah SWT menjadi sulit untuk diraih.